สินเชื่อบ้านออมสิน 2562

สินเชื่อบ้านออมสิน อัพเดท 2562

ประเภทสินเชื่อ

ชื่อสินเชื่อ จุดเด่น เงื่อนไขการกู้ ประเภทของสินเชื่อ

ดอกเบี้ย

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อเคหะ ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และมีส่วนลดของดอกเบี้ยเพิ่มหากทำประกันกับธนาคาร บุคคลทั่วไป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม

ดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 4.50 ต่อปี หรือสูงสุด ร้อละ MRR-2.00 ต่อปี (เป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว เปลี่ยนไปตาม MRR)

สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กู้เฉพาะกลุ่ม ให้วงเงินสูง 100% ของราคาประเมิน ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมมีส่วนลดดอกเบี้ยให้เลือกอัตราพิเศษ เฉพาะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ นักบิน วิศวกร และอาจารย์มหาวิทยาลัย บ้านได้ทุกประเภท รวมถึงอาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม

ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.50 – MRR-2.00 ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

โครงการบ้านประชารัฐ ให้วงเงินกู้สูงสุด 1,500,000 บาท หากกู้วงเงินต่ำกว่า 700,000 บาท ได้รับดอกเบี้ย 0% ในปีแรก และไม่ว่าจะมีรายได้ประจำหรือมีรายได้ไม่ประจำก็กู้ได้ บุคคลทั่วไป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี ที่ดินพร้อมบ้าน หรือคอนโดมิเนียม ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็กู้สินเชื่อนี้ได้

ดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 2.00 ต่อปี หรือสูงสุด ร้อละ MRR- 1.475ต่อปี (เป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว เปลี่ยนไปตาม MRR)

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน อัพเดท 2561-สินเชื่อบ้านออมสิน-imoney

Credit : https://pixabay.com

สินเชื่อบ้านออมสิน-banner-imoney-768x632 (1)

สินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อเคหะ

อยากมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังทำไมยากจังเลย กู้ที่ไหนก็ไม่ผ่านสักที ลองสมัครสินเชื่อซื้อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ เหมาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง หรือต้องการซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้าง หรือต้องการซื้อคอนโดมิเนียมค่ะ ซึ่งธนาคารให้วงเงินอนุมัติสูงถึง 100% เลยค่ะ แถมในวงเงินที่ได้รับคุณยังสามารถนำไปซื้อของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านได้อีกด้วยค่ะ

หมวดหมู่ : สินเชื่อบ้านออมสินสินเชื่อบ้าน100เปอร์เซ็นต์สินเชื่อบ้านมือสอง

เงื่อนไขการขอกู้

 • จะต้องมีสัญชาติไทย
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ที่แน่นอน มีการงานที่มั่นคง เพียงพอต่อการชำระหนี้ได้
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • จะต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน

วงเงินในอนุมัติ

การให้วงเงินกู้นั้น ธนาคารจะให้พิจารณาให้วงเงินไม่เกินร้อยละ 100 จากราคาประเมินหลักทรัพย์  โดยการให้วงเงินนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับคุณเลือกที่จะทำประกันกับธนาคารออมสินหรือไม่ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ โดยธนาคารจะแบ่งการกู้ออกเป็น 3 ประเภท คือการกู้เพื่อซื้อบ้าน หรือการกู้เงินเพื่อไปซื้อสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับบ้าน หรือกู้เงินมาเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่สมัครในการขอสินเชื่อบ้าน ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย
  • สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านในการอยู่อาศัย
   • หากต้องการกู้สินเชื่อเคหะเพื่อต้องการเงินไปซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือต้องการไปซื้อเป็นคอนโดมิเนียม ธนาคารจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 จากราคาประเมินของหลักทรัพย์
   • ทั้งนี้ หากที่ดินพร้อมบ้านหรือคอนโดมิเนียมในการขอสินเชื่อนั้นมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 80 จากราคาประเมินของ
  • สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการตกแต่งบ้านหรือซื้อสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
   • ธนาคารจะให้วงเงินในการกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินของหลักทรัพย์ แต่บ้านที่ขอกู้นั้นจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในการซื้อสินเชื่อบ้าน
   • วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 จากราคาประเมินหลักทรัพย์
 • กรณีที่ไม่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย
   • กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน จะได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 85 จากราคาประเมินของธนาคาร
   • หากต้องการกู้เงินเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม จะได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 85 จากราคาประเมินของธนาคาร
   • กรณีที่ต้องการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้วงเงินไม่เกินร้อยละ 80 จากราคาประเมินของธนาคาร
  • กรณีที่กู้เงินเพื่อไปซื้อสินค้าในการอุปโภคบริโภค หรือตกแต่งบ้าน หรือต้องการซื้อสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับบ้าน
   • หากบ้านที่ต้องการซื้อนั้นมีมูลค่าต่ำกว่า 10 ล้านบาท สามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • กรณีที่กู้เงินเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   • ธนาคารจะวงเงินกู้ไม่ร้อยละ 2 จากราคาประเมินหลักทรัพย์
  • กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
   • ธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้เพื่อนำเงินไปต่อเติมหรือซ่อมแซมไม่เกิน 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยบ้านออมสิน

ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของสินเชื่อเคหะจะสอดคล้องกับวงเงินในการอนุมัติจะให้ตามที่คุณเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองชีวิตในตอนที่สมัครสินเชื่อบ้าน และแน่นอนว่าถ้าเลือกทำประกันชีวิตดอกเบี้ยก็ย่อมจะต่ำกว่าการที่ไม่ทำประกันชีวิต โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

กรณีที่เลือกทำประกัน จะมีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ

 • อัตราดอกเบี้ยในแบบที่ 1 (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR = 7.00 ต่อปี)
  • ปีที่ 1 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • ปีที่ 2 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี
  • ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยในแบบที่ 2
  • ปีที่ 1 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  • ปีที่ 2 – 3 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  • ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบสัญญา ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี

กรณีที่ไม่ทำประกัน จะมีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ

 • แบบที่ 1 (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR = 7.00 ต่อปี)
  • ปีที่ 1 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • ปีที่ 2 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ MRR – 1.75 ต่อปี
  • ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี
 • แบบที่ 2
  • ปีที่ 1 – 3 ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.00 ต่อปี
  • ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบสัญญา ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี

กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อไปซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

 • หากได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3,000,000 บาท ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ MRR + 1.00 ต่อปี หรือดอกเบี้ยเท่ากับ 8.00 ต่อปี
 • หากได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลอยตัว ร้อยละ MRR + 2.00 ต่อปี หรือดอกเบี้ยเท่ากับ 9.00 ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

ในส่วนของระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อบ้านนั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านหรือที่ดิน
  • ธนาคารจะให้ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี แต่เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาในการผ่อนแล้วจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ฉะนั้นถ้าต้องการผ่อนแบบยาวๆนาน 30 ปี ควรที่จะต้องซื้อบ้านไม่เกินอายุ 35 ปี แต่ก็ใช่ว่าจะผ่อนได้ 30 ปีเต็มๆนะคะ เพราะธนาคารยังแยกประเภทของหลักทรัพย์ ดังนี้
   • หากขอกู้เงินเพื่อจัดหาที่บ้านหรือคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย ธนาคารจะให้ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
   • หากขอกู้เงินเพื่อไปประกอบในการค้าขายและเป็นที่อยู่อาศัยด้วย ธนาคารจะให้ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 20 ปี
   • หากขอกู้เงินเพื่อไปต่อเติมบ้าน หรือซ่อมแซมบ้าน ธนาคารจะให้ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  • กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อไปใช้ในการอุปโภคบริโภค ตกแต่ง หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
   • ธนาคารจะให้ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 15 ปี แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาในการผ่อนแล้วจะต้องไม่มีอายุไม่เกิน 65 ปี

หลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • คุณจะต้องเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อ ดังนี้
  • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือคอนโดมิเนียม โดยหลักทรัพย์ของคุณจะต้องอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า ประปา หรือสาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชขน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  • เอกสารที่แสดงสิทธิการเช่าที่ดิน หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด และหลักทรัพย์อื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเคหะออมสิน

 • สำเนาบัตรประจำประชาชนของผู้สมัครและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและคู่สมรส
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครแต่งงานและจดทะเบียนสมรสแล้ว หากสมัครสินเชื่อเคหะนี้จะต้องแนบเอกสารของคู่สมรสมาพร้อมกับการสมัครในครั้งนี้ด้วยค่ะ

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ-สินเชื่อบ้านออมสิน-imoney

Credit : https://pixabay.com

กู้ซื้อบ้านกับธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

หากคุณมีอาชีพ แพทย์ วิศกร อัยการ นักบิน หรือจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่อยากจะมีบ้านนั้น ธนาคารออมสินก็มีสินเชื่อเคหะออมสินสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะให้คุณโดยเฉพาะเลยค่ะ ซึ่งก็จะเหมือนกับสินเชื่อเคหะเลยค่ะ แต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือ ธนาคารให้คุณสามารถผ่อนได้นานถึง 35 ปีเลยค่ะ วงเงินก็ให้สูงกว่าค่ะ ฉะนั้น หากคุณมีอาชีพที่เราได้บอกไป และอยากมีบ้าน สินเชื่อนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ

เงื่อนไขการขอกู้

 • มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้สมัครสินเชื่อบ้านจะต้องมีรายได้ไม่ว่าจะมาจากเงินเดือน หรือรายได้พิเศษ หรือรายได้จากกิจการที่ดำเนินการอยู่
 • ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนจค่างวดบ้าน
 • สมัครได้เฉพาะอาชีพเท่านั้น ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครได้เฉพาะอาชีพเท่านั้น ได้แก่ ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ
 • สมัครได้เฉพาะอาชีพเท่านั้น ได้แก่ วิชาชีพนักบิน ที่ได้รับอนุญาตนักบินพาณิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครได้เฉพาะอาชีพเท่านั้น ได้แก่ วิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • สมัครได้เฉพาะอาชีพเท่านั้น ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องไม่มีประวัติที่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประวัติในการชำระเงินที่ดี ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้จากสถาบันการเงินอื่นๆ

วงเงินในอนุมัติ

การให้วงเงินของสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ กับสินเชื่อเคหะ ไม่แตกต่างกันเท่าไร เพราะโดยรวมแล้ววงเงินที่จะได้รับก็จะไม่เกินร้อยละ 100 จากราคาประเมินหลักทรัพย์   เรามาลองดูสิว่าวงเงินของสินเชื่อนี้จะให้เท่าไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 • กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ธนาคารจะแบ่งประเภทของที่อยู่อาศัยว่าเลือกซื้อประเภทอะไร โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีที่ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน วงเงินที่ได้รับจากธนาคารก็จะไม่เกินร้อยละ 100 จากราคาประเมิน
  • กรณีที่ซื้อคอนโดมิเนียม วงเงินที่ได้รับจากธนาคารก็จะไม่เกินร้อยละ 90 จากราคาประเมิน
  • กรณีที่กู้เงินเพื่อไปปลูกบ้านเองหรือต้องการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเดิม วงเงินที่ได้รับจากธนาคารก็จะไม่เกินร้อยละ 100 จากราคาประเมินของที่อยู่อาศัยที่ต้องการจะปลูกสร้างหรือตามวงเงินที่ต้องการจะต้องต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

นอกจากวงเงินกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว ธนาคารออมสินยังให้เงินกู้สำหรับใครที่อยากจะทำประชีวิตเพิ่มเติม หรือเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองในระหว่างการผ่อนบ้านนั้น แต่ติดตรงที่ไม่มีเงินเพียงพอ ในส่วนของเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายนั้นคุณสามารถขอกู้เพิ่มเติมจากธนาคารออมสินได้เลย แต่ธนาคารจะมีเงื่อนไขในการขอกู้ ส่วนรายละเอียดนั้นจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

 • หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
  • ธนาคารจะให้วงเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ เพื่อมาจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • หากไม่ได้ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน
  • วงเงินอนุมัติจะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หากเบี้ยประกันภัยสูงกว่านี้ผู้ขอสินเชื่อจะต้องคนจ่ายส่วนเกินเอง

ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ใครที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อนั้นจะได้รับวงเงินมากกว่าเห็นๆ และใครที่ต้องการขอกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านหรือไปสร้างบ้านเองนั้น ธนาคารก็จะให้วงเงินที่สูงเกือบเต็มเพดานเลย แต่ในส่วนของคอมโดมิเนียม ธนาคารสูงสุดอยู่ร้อยละ 90 จากราคาทรัพย์สิน ฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยประมาณร้อยละ 15 เพื่อที่จะได้นำไปส่วนต่างที่ไม่ได้รับเงินนั่นเอง

อัตราดอกเบี้ยกู้เงินซื้อบ้านออมสิน สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนี้ขึ้นอยู่กับ การเลือกทำประกันชีวิตกับไม่ทำประกันชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกทำประกันชีวิตตอนที่ขอสินเชื่อนั้น อัตราดอกเบี้ยก็ต่ำกว่าเล็กน้อย และการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านจะคิดเป็นดอกเบี้ยลอยตัวไปตามอัตราดอกเบี้ยของ MRR ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ย MRR = 7.00 ต่อปี เราได้นำรายละเอียดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยมาให้เพื่อนๆลองเปรียบเทียบกันดูค่ะ

กรณีที่ขอกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยจะมี 2 ทางเลือกให้เลือกกัน ดังนี้

 • ทางเลือกที่ 1
  • จ่ายค่างวดบ้านปีที่ 1 ดอกเบี้ยจะคงที่ซึ่งจะอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ต่อปี
  • จ่ายค่างวดบ้านปีที่ 2 ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนเป็นดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะอยู่ที่ร้อยละ MRR – 2.00 ต่อปี
  • จ่ายค่างวดบ้านปีที่ 3 เป็นต้นไป จะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะอยู่ที่ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี

ทั้งนี้ หากเลือกที่จะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองแล้วธนาคารจะให้ส่วนลดดอกเบี้ยในช่วงปีที่ 1 ซึ่งส่วนลดจะอยู่ที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี ฉะนั้นคุณจะจ่ายค่างวดบ้านในปีที่ 1 ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี

 • ทางเลือกที่ 2
  • ค่างวดบ้านในช่วง 3 ปีแรกดอกเบี้ยจะต่ำและคงที่อยู่ที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
  • ซึ่งในช่วงหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ดอกเบี้ยก็จะเริ่มปรับสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ MRR – 0.75 ต่อปี หรือร้อยละ 6.25 ต่อปี

และเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 ถ้าเลือกที่จะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองแล้วธนาคารจะให้ส่วนลดดอกเบี้ยในช่วงปีที่ 1 ซึ่งส่วนลดจะอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ฉะนั้นคุณจะจ่ายค่างวดบ้านในปีที่ 1 ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • ธนาคารจะให้ผ่อนจ่ายรายเดือนได้นานสูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาในการผ่อนแล้วจะต้องไม่เกินอายุ 70 ปี

หลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • สินเชื่อนี้แน่นอนว่าจะต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนั่นก็คือ หลักทรัพย์ที่คุณขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารออมสินนั่นเอง โดยหลักทรัพย์ที่จะสามารถนำมาค้ำประกันได้นั้น เช่น บ้านพร้อมที่ดิน หรือที่ดินเปล่า หรือจะเป็นคอมโดมิเนียม แต่ขอเพียงให้หลักทรัพย์เหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญแล้ว และที่สำคัญจะต้องมีไฟฟ้า น้ำประปา และสามารถมีทางเข้าออกสำหรับรถยนต์อีกด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน กรณีที่มีคู่สมรสก็จะต้องแนบของคู่สมรสมาด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่มีคู่สมรสก็จะต้องแนบของคู่สมรสมาด้วย
 • กรณีที่มีคู่สมรสไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่อยู่ด้วยกัน ก็จะต้องแนบสำเนาใบทะเบียนสมรส หรือในกรณีที่หย่าร้างกันก็จะต้องสำเนาใบหย่าร้างมาด้วยเช่นกัน
 • หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทั้งของคุณหรือคู่สมรสก็จะต้องแนบเอกสารเปลี่ยนแปลงที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้มาด้วย

ทั้งนี้ เอกสารที่ประกอบการสมัครจะต้องเซ็นชื่อ สำเนาถูกต้องกำกับด้วยทุกครั้ง และก็ควรจะเพิ่มเติมด้วยว่าเอกสารนี้ใช้เพื่อทำอะไรค่ะ

โครงการบ้านประชารัฐ-สินเชื่อบ้านออมสิน-imoney

Credit : https://pixabay.com

กู้ซื้อบ้านธนาคารออมสิน โครงการบ้านประชารัฐ

รัฐบาลต้องการให้คนไทยมีบ้านกันทุกคนไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไร ธนาคารออมสินจึงได้มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออมสิน สินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐ สำหรับผู้ที่มีรายได้ที่น้อย ไม่ว่าคุณจะมีรายได้ประจำ หรือมีรายได้ที่ไม่แน่นอนค่ะ โดยให้วงเงินสูงถึง 1,500,000 บาทเลยค่ะ ผ่อนกันแบบสบายๆ นานถึง 30 ปีเลยค่ะ

หมวดหมู่ : สินเชื่อบ้านออมสิน, สินเชื่อบ้านมือสอง

 เงื่อนไขการขอกู้

 • จะต้องมีสัญชาติไทย
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ในกรณีที่คุณกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน คุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอื่นๆ
 • ในกรณีที่คุณกู้เงินเพื่อซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือต้องการปลูกสร้างทดแทนที่อยู่อาศัยเดิมนั้น คุณจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัย
 • คุณจะต้องไม่มีชื่อเป็น “เจ้าบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับธนาคาร เว้นแต่ว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านนั้น

วงเงินในอนุมัติ

วงเงินในการอนุมัตินั้นจะแบ่งไปตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินจากธนาคารค่ะ โดยธนาคารได้แบ่งไว้เป็น 2 กรณีค่ะ ถ้าคุณกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านนั้น ธนาคารจะให้วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และถ้าคุณกู้เงินเพื่อต่อเติมบ้าน หรือซ่อมแซ่มบ้านเดิมที่อาศัยอยู่ ธนาคารให้วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทค่ะ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยออมสิน โครงการบ้านประชารัฐ

การคิดดอกเบี้ยของธนาคารนั้น ไปตามวงเงินกู้ที่คุณได้รับอนุมัติจากธนาคารค่ะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 • ในกรณีที่เงินกู้วงเงินไม่เกิน 700,000 บาท
  • ในปีที่ 1 ธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยเลย และคุณจะต้องผ่อนเดือนละ 3,000 บาท
  • ในปีที่ 2 – 3 ธนาคารจะดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 และคุณจะต้องผ่อนเดือนละ 3,000 บาท
  • ในปีที่ 4 – 6 ธนาคารจะดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 และคุณจะต้องผ่อนเดือนละ 4,000 บาท
  • ตั้งแต่ปีที่ 7 – 30 ปีขึ้นไป ธนาคารจะดอกเบี้ยแบบลอยตัวในอัตราร้อยละ MRR – 1.475 ต่อปี และคุณจะต้องผ่อนเดือนละ 4,500 บาท
 • ในกรณีที่เงินกู้วงเงินเกิน 700,000 แต่ไม่เกิน 1,5000,000 บาท
  • 3 ปีแรกของการกู้ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยให้ผ่อนจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 7,200 บาท
  • ช่วงปีที่ 4 จนถึงปีที่ 6 ของการกู้ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยให้ผ่อนจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 8,600 บาท
  • ช่วงปีที่ 7 จนถึงปีที่ 30 ของการกู้ ธนาคารจะดอกเบี้ยแบบลอยตัวค่ะ และจะแยกออกว่าตามประเภทของลูกค้าธนาคาร
   • สำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ MRR – 1.475 ต่อปี และคุณจะต้องผ่อนเดือนละ 9,100 บาท
   • สำหรับลูกค้า MOU – ส่วนกลาง ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ MRR – 1.725 ต่อปี และคุณจะต้องผ่อนเดือนละ 8,900 บาท

ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยของธนาคารนั้นตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไปนั้น ธนาคารจะดอกเบี้ยแบบลอยตัวไปตาม MRR ของธนาคารค่ะ หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของ MRR ดอกเบี้ยของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ MRR = 7.00 ต่อปีค่ะ และที่พิเศษคือ หากคุณมีลูกค้าที่มี MOU กับธนาคารออมสินนั้น คุณก็ยังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกกว่าลูกค้าทั่วไปอีกด้วยค่ะ

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

 • ธนาคารได้แบ่งระยะเวลาในการผ่อนชำระสำหรับการจัดหาที่อยู่อาศัย และสำหรับกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ คุณสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปีค่ะ แต่เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนบวกกับอายุของคุณแล้วต้องไม่เกิน 65 ปีค่ะ

 เอกสารประกอบการสมัครกู้เงินซื้อบ้านออมสิน โครงการบ้านประชารัฐ

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสินเชื่อโครงการนี้
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องแนบเอกสารเปลี่ยนแปลงมาด้วย
 • กรณีที่มีคู่สมรสแล้วจะต้องแนบเอกสารต่างๆของคู่สมรสมาด้วย เช่น สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส พร้อมสำเนาใบทะเบียนสมรส
 • กรณีที่มีการหย่าร้างกับคู่สมรส จะต้องแนบสำเนาใบหย่ามาด้วย แต่ไม่ต้องแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐได้แต่จะต้องผู้ประกอบการนั้นจะต้องเป็นผู้รับชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนผู้กู้ค่ะ โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบนั้น จะมีดังนี้ค่ะ

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในการโอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 2 ของราคาที่อยู่อาศัย
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการจำนองร้อยละ 1 ของมูลค่าจำนอง
 • ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลางในปีแรก แต่ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • มอบส่วนลดพิเศษจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 จากราคาขายสุทธิ

สินเชื่อบ้านมีหลากหลายธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมาย ฉะนั้น ก่อนตัดสินใจขอกู้กับธนาคารไหน ขอแนะนำให้คุณลองเปรียบเทียบดอกเบี้ย ความคุ้มค่า ระยะเวลา วงเงินการให้กู้ซื้อบ้านค่ะ หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติของคุณด้วยนะคะ และหากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้าน ก็สามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ imoney.in.th ได้เลยค่ะ เราได้รวบรวมไว้ที่นี่แล้วค่ะ เพื่อที่จะให้คุณดูรายละเอียดได้ครบเลยค่ะ นอกจากนี้เรายังมีบทความดีๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการเงินอีกมากมาย และที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณค่ะ หากสนใจอย่าติดตามอ่านและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลสำคัญจากธนาคารออมสิน  https://www.gsb.or.th/GSB_Loans.aspx

© 2020 Sakon Park Ville. All Rights Reserved. Designed By Xjanova Club
1.png5.png0.png6.png6.png
Today16
Yesterday41
This month886
Total15066

Visitor Info

 • IP: 18.234.255.5

Who Is Online

1
Online

2563-11-29